Pieredze

Esat laipni aicināti sazināties ar mums izmantojot biroju kontaktinformāciju sadaļā Kontakti vai aizpildot tiešsaistes formu Sazinies ar mums vai sūtot ziņu uz kopējo uzņēmuma e-pastu - info@geodezists.lv

Bezpilotu lidaparātu pakalpojumi un lāzerskanēšana

  • Dārzkopības kooperatīvu un publiskās atpūtas vietas otorfotogrāfiju izgatavošana pašvaldības vajadzībām Ventspils novadā (2014. - 2015. gads);
  • Purvu otorfotogrāfiju izgatavošana Ventspils un Skrundas novados (2014. gads);
  • Karjeru otorfotogrāfiju izgatavošana Talsu novadā (2014. gads);
  • Baznīcas 3D rasējuma izstrāde (2013. gads).

Vietējo ģeodēzisko tīklu apsekošana un pilnveidošana

  • Laika posmā no 2012. līdz 2015. gadam, esam apsekojuši, vairāk kā 15 pašvaldībās visā Latvijas teritorijā, vietējā ģeodēziskā tīkla punktus un sagatavojuši vietējo ģeodēzisko tīklu punktu pārskatus.
  • Laika posmā no 2012. līdz 2015. gadam, esam izstrādājuši vairākus vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas aprakstus/projektus gan Kurzemē, gan Vidzemē.
  • Laika posmā no 2012. līdz 2015. gadam, esam pabeiguši vairāku vietējo ģeodēzisko tīklu pilnveidošanu gan Kurzemē, gan Vidzemē.

Ģeodēziskie darbi

Topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfisko plānu izstrāde:

  • Topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfiskā plāna izstrāde Ventspils novadā (2015. gads, platība - 40 ha);
  • Topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfiskā plāna izstrāde Skrundas novadā (2015. gads, platība - 29 ha);
  • Topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfiskā plāna izstrāde Brocēnu novadā (2015. gads, patība - 30 ha).
Izpildmērījumi:
  • Gaisvadu līniju izpildmērījums Tārgales pagastā, Ventspils novadā (2015. gads, garums - 9578 m);
  • Sakaru kabeļu izpildmērījums Salaspils pilsētā, Salaspils novadā (2015. gads, garums - 6969 m);
  • Gaisvadu un zemsprieguma kabeļu izpildmērījums Lizuma pagastā, Gulbenes novadā (2015. gads, garums - 6035 m).
Inženierģeodēzija:
  • Elektroapgādes tīklu rekonstrukcijas darbu ietvaros Ventspilī tika veikti inženierģeodēziskie darbi būvniecībā (2015. gads)
  • Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta realizācijas ietvaros Garkalnes novadā veikti inženierģeodēziskie darbi būvniecībā (2015. gads)
  • Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta realizācijas ietvaros Talsos veikti inženierģeodēziskie darbi būvniecībā (2015. gads)

Zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbi

Zemes kadastrālā uzmērīšana:

  • Zemes kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana Lībagu pagastā, Talsu novadā (2014.  - 2015. gads, kopplatība - 1407 ha);
  • Zemes kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana Kūku un Mežāres pagastos, Krustpils novadā (2014. - 2015. gads, kopplatība - 108.3 ha);
  • Zemes kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana Jaunauces pagastā, Saldus novadā (2012. - 2014. gads, platība - 169.8 ha);
  • Zemes kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana Kandavas pagastā, Kandavas novadā, Ģibuļu, Lībagu un Stendes pagastos, Talsu novadā (2013. - 2014. gads, kopplatība - 191.26 ha).
Zemes ierīcības darbi:
  • Zemes ierīcības projekta izstrāde Dundagas pagastā, Dundagas novadā (2014. gads);
  • Zemes ierīcības projekta izstrāde Lībagu pagastā, Talsu novadā (2014. gads).

 .